Ajalooblogi: Arheoloogiakogu metallesemete konserveerimistööd

Egle Mikko

Käesolevas artiklis annab SA Virumaa Muuseumide konservaator Egle Mikko ülevaate projekti raames teostatud konserveerimistöödest.

Konserveerimistööde praktilise osa läbi viimiseks väljastati 2022. aasta märtsis Eesti Rahva Muuseumi konserveerimislaborisse 134 arheoloogilist metall eset, millest 120 olid halvas või väga halvas seisukorras. Kuigi halvas seisukorras raudesemeid on arheoloogia kogus veelgi, tuli valikul silmas pidada, et museaalid saaks projekti lõpptähtajaks konserveeritud ja SA Virumaa Muuseumidele tagastatud. Museaalide valikul lähtuti 2021. aasta arheoloogiakogu inventuuri käigus antud seisundihinnangutest. Kuna otstarbekas oli projekti käigus konserveeritud museaalid ka uuesti pakendada, siis üheks valikukriteerimiks sai museaalide paigutus hoidlas – valiti karbid, kus olid valdavalt kahjustunud metallesemed. Nii ei tekitanud nende ümberpakendamine vajadust muuta suurema hulga museaalide paigutust riiulitel. 


Loe edasi SIIT.

Esimene osa: Ajalooblogi: Arheoloogiline raud ja selle kahjustuste identifitseerimine.