Virumaa museaalid libisevad digimaailma

Virumaa Muuseumide riidekappides valitseb teaduslik-loominguline segadus: esemepärandi digiteerimine keskendub tekstiilikogudele. Pärandipärli tiitlit hakkab kandma keeruka saatusega pruuttekk.