Dokumendid

SA VIRUMAA MUUSEUMID DOKUMENDID:

Kogumispõhimõtted

Isikuandmete töötlemine

Sihtasutus Virumaa Muuseumid põhikiri

Sihtasutus Virumaa Muuseumid nõukogu

SA VIRUMAA MUUSEUMID ARENGUKAVA 2021-2026

Sihtasutus Virumaa Muuseumid majandusaasta aruanded

Sihtasutus Virumaa Muuseumid kvartaliaruanded

Hankekord

Hanked: 
SA Virumaa Muuseumid lähtub riigihangete planeerimisel, ettevalmistamisel, korraldamisel ja hankelepingute sõlmimisel SA Virumaa Muuseumide kinnitatud hankekorrast ja kultuuriministeeriumi hankekorrast. 

2022/2023. a HANKEPLAAN

SA Virumaa Muuseumid
Tallinna tn 5a
44306 Rakvere
Reg.kood 90003278
info@svm.ee
Tel: +372322 5500

Thomas Martinsen unsplash