Ajalugu

Sihtasutus Virumaa Muuseumid on asutatud 2002. aastal. Asutajateks olid Kultuuriministeerium, Rakvere linn ja Vihula vald. Juhatuse liikmeks nimetati Ants Leemets. Virumaa Muuseumid on eraõiguslikel alustel tegutsev muuseum, mis kasutab riigile kuuluvat muuseumikogu.

Asutamisest alates on Virumaa Muuseumide koosseisu kuulunud Rakvere Näitustemaja, Palmse mõis, Rakvere Linnakodaniku Majamuuseum, Rakvere Linnus, Karepa Kalame talu, Altja kõrts ja võrgukuurid. 2004.a. lisandus Toolse linnus.

Muuseumikogule pandi alus 1927. aastal, mil asutati Rakvere Muuseumi Selts.

Rakvere Muuseumi esimene ekspositsioon avati 7.12.1930 praeguse keskraamatukogu maja kolmes ruumis. 1937.a. avati teine ekspositsioon, Tallinna t 3 ruumides. Esimeses saalis oli rahvateaduslik osakond ehk etnograafia, teises loodusteaduslik osakond, sõjaajalugu ja esmakordselt ka Vana-Rakvere väljapanek.

II maailmasõja ajal hävis suurem osa kogudest. 1946.a. alustas muuseum taas tegevust ning kogude korrastamist.

2017. aasta märtsis lisandus Virumaa Muuseumide objektide hulka ka Rehbinderi maja, mis avati 2017. aasta sügisel püsinäituste ja ajutiste näituste jaoks.

Ajalooline Palmse mõis, mille taastajaks oli Lahemaa Rahvuspark, anti üle Keskkonnaministeeriumi poolt Kultuuriministeeriumile, kes andis mõisa kinnistud koos muu vara ja mööblikollektsiooniga sihtasutusele.

Rakvere linnakodanikumajamuuseum avati Pikal tänaval 1983.a. detsembris. Ekspositsiooni ettevalmistamise käigus koguti eelnevalt palju 19.sajandi lõpu mööblit ja igapäevase elu tarbeasju.

Karepa Kalame talu kuulus kunstnik Richard Sagritsa perele ja kunstniku ning tema abikaasa Alice Sagritsa ühisel otsusel pärandati talu ja suur kollektsioon kunstniku töid Rakvere muuseumile 1997. aastal.

Rakvere linnuses korraldas esimesed kaevamistööd juba Rakvere Muuseumi Selts 1927.a. Samuti tegelesid muuseumitöötajad linnuse uurimisega ka 1959 – 1960.a. Tõsisemad teaduslikud kaevamised ja uurimistööd leidsid aset 1970. aastate teisel poolel, millele järgnesid konserveerimistööd ning 18.05.1988 avati linnus pidulikult külastajatele.

2013.a. muudeti Rakvere Kreisihoone, mis alates 2002.a. oli tegutsenud näitustemajana, Eesti Politseimuuseumiks.

Rehbinderi maja kuulus Krahv Gustav Dietrich von Rehbinderile ning hiljem täitis linnavalitsuse ametihoone rolli. 2017. aastast tegutseb maja näitustemajana.

 

2020. aasta märtsis valiti uueks Virumaa Muuseumide juhatuse liikmeks Viljar Vissel.