1külastus

Üleskutse "Üks külastus" 

Muuseumid üle Eesti ja maailmas olid eriolukorra tõttu pikalt suletud. Paljud tegevused ja sündmused tuli ära jätta või teadmatusse aega edasi lükata. Muuseumid ei jäänud aga istuma, vaid hakkasid kärmesti toimetama ning tõid Sulle sel ajal oma virtuaaltuurid, loengud ja ekspositsioonid koju kätte. See kõik on jätkuvalt muuseumites kohapeal avastamist ootamas!

Siinkohal üleskutse Sulle - palun külasta käesoleval ja ka järgmisel aastal vähemalt ühte muuseumit. Kas üksi, sõprade või perega. Ja ka Sina, kes muuseumitest muidu mööda oled kõndinud. Enam ei pea kodus püsima ning üks külastus juba loeb, et muuseumid saaksid eksisteerida ja Sinu maailma avardada! Kasuta märksõna #1muuseumikülastus või #1külastus, kui külastad muuseume üle Eesti või üle maailma!

Rohkem infot ja materjali allalaadimiseks siin samas lehel.

 

Call for "One visit".

Museums all over Estonia and the world were closed for a long time due to emergency situation. Many activities and events had to be canceled or postponed to distance. However, the museums did not remain seated, but started to act quickly and brought virtual tours, lectures and expositions that time to your homes! Which are still waiting to be discovered on the spot in museums!

So here is an invitation to you - please visit at least one museum this year and next. Whether alone, with friends or family. And you too, who have otherwise walked past museums. You no longer have to stay at home and one visit already counts so that the museums can exist and expand your world! Use the keyword #1visittomuseum or #1visit, when visiting the museums all over Estonia or in the world!

More information and materials can be downloaded from this page.

Üks külastus plakat

Pildimaterjal allalaadimiseks. Materials to download.

Märgise ringjas rahvuslik trikoloor kannab endas sõnumit, et me oleme kui üks tervik ning üks ei saa toimida teiseta. Peame kõik üksteist toetama, et püsida ühtsena!

The circular national tricolor of the badge carries the message that we are one whole and one can not function without the other. We must all support each other in order to remain united!

Facebooki märgise saad lisada Facebooki profiilipildile SIIT

Font: Myriad bro Regular/Bold 

Värvid:  

Sinine #3d77c2 

Must #000000 

Valge #ffffff 

Eesti muuseumite loend / List of Estonian museums 

Muuseumite list leheküljelt www.eesti.ee

Kui märkad, et muuseumit pole loendis, siis anna meile sellest teada!

SA Virumaa Muuseumid 

11.05.2020 

PRESSITEADE 

 

Iga muuseumikülastus loeb!

 

Üleskutsega “Üks külastus” kutsub sihtasutus Virumaa Muuseumid üles kõiki muuseumisõpru selle aasta ja ka järgmise aasta sees vähemalt üht muuseumit külastama. Kas üksi, sõprade või perega. Samuti ka neid, kes muidu muuseumidest ringiga mööda on kõndinud.  

Muuseumid üle Eesti ja maailmas olid eriolukorra tõttu pikalt suletud. Paljud tegevused ja sündmused tuli ära jätta või teadmata aega edasi lükata. Muuseumid ei olnud sellel perioodl tegevuseta, vaid hakkasid leidma võimalusi, kuidas virtuaaltuurid, loengud ja ekspositsioonid külastajateni toimetada. Kõik elmainitu on aga jätkuvalt muuseumides kohapeal avastamist ootamas- vahetu elamus on hoopis midagi muud!  

Külastades muuseume ja jagades sotsiaalmeedias pildimaterjali, lisage juurde üleskutse märksõna #1muuseumikülastus või #1külastus. Samuti võib kasutada märgist “üks külastus”, mis asub manuses. Märgise ringjas rahvuslik trikoloor kannab endas sõnumit, et me oleme kui üks tervik ning üks ei saa toimida teiseta. Peame kõik üksteist toetama, et püsida ühtsena.

Facebookis on võimalik lisada juurde ka sellekohane profiilipildi raam.  Vajalik pildimaterjal allalaadimiseks on olemas kodulehel www.svm.ee/1kulastus.

SA Virumaa Muuseumite filiaalid avavad uksed täismahus 11. mail . Rohkem infot ja eriolukorrast tingitult pisut muutunud avamise kellaajad kodulehel www.svm.ee.

Virumaa Muuseumid järgivad kõiki Terviseameti poolt kehtestatud piiranguid klientide teenindamiseks. Kõik vajalik külaliste turvalisuse tagamiseks on tehtud. Palume lahkelt ka iga külastaja poolset koostööd hügieenireeglite järgmises. Eriti tuleb silmas pidada 2+2 reeglist ja käte desinfitseerimisest.

 

Foundation of Virumaa Museums

11.05.2020

PRESS RELEASE

 

Every visit to the museum counts!

 

Foundation Museums of Virumaa invites everyone to participate in a challenge “One Visit”. Visit at least one museum during this or the next year. Come alone, with friends or family. Even if museum’s are not on your regular route.

During the emergency situation, museums all over the world were closed. Many activities were cancelled or pushed to the indefinite future.  But museum-workers didn’t sit still. Many virtual tours and lectures were brought to people’s homes via computers. All of this is still waiting to be discovered on site - immediate experience is much more impactful!

When visiting a museum and posting about it on social media, use a hashtag #1Visit or #1VisitToMuseum.  A facebook profile picture frame is available with a search word ……..

You can also use a badge that has our tricolour design to symbolize the unity and importance of every citizen to help all museums stay afloat with your help. Let’s support each other and stay connected.

The material for downloading is on a website www.svm.ee/1kulastus

Museums of Virumaa open our doors to visitors on the 11th of May. More information about the emergency situation restrictions and opening times on www.svm.ee.

Museums of Virumaa follow all the restrictions established by the Health Board. The necessary measures are in place to ensure the safety of visitors and employees. We kindly ask for the cooperation with compliance with hygiene rules. It is especially important to follow the 2+2 rule.

 

 

 

Info : press@svm.ee